Nejnovější heslo: Max Forejt

Nakladatelství původní beletrie a publicistiky při knihtiskárně v Praze-Vysočanech

Nakladatelská působnost 1927–1933
Knihtiskárnu v Praze-Vysočanech založil asi 1924 Maxmilian Forejt (životopisné údaje nebyly zjištěny). 1927 v době nakladatelské konjunktury využil oprávnění knihtiskařské koncese k rozšíření činnosti o nakladatelství, v němž se zaměřil na původní soudobou prózu. Ve spolupráci s diletujícím beletristou, publicistou a výtvarníkem Emmerichem Aloisem Hruškou nabídl na přel...

pokračování...

Předchozí novinky

Svět (Ostrava) - Nakladatelství lidové četby v Moravské Ostravě-Hulvákách, pak beletristické nakladatelství v Ostravě.
Karel Nosek - Beletristické nakladatelství v Praze.
Ot. Čermák - Regionální nakladatelství při knihtiskárně v Klatovech.
Cíl - Nakladatelství původní beletrie a naučné literatury v Liberci; knihtiskárna, knihkupectví.
Klub zaměstnanců Léčebného fondu veřejných zaměstnanců - Spolek pro šíření krásné knihy a grafiky v Praze.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »