Nejnovější heslo: Nová edice (O. Jirsák)

Nakladatelství české umělecké avantgardy v Praze

Působnost 1936–1937
Otto Jirsák (* 1907 Olomouc, † 1940 Holandsko) absolvoval 3 třídy měšťanské školy v Kralupech a vyučil se knihkupcem u firmy František Kostelecký v Novém Bydžově. Zaměstnán byl postupně v pražských firmách Alois Hynek, F. Topič, Bursík a Kohout a Orbis. 1936 požádal o nakladatelskou koncesi pro Prahu-Vinohrady, kterou pravděpodobně získal. Pojmenování knižní řady Nová...

pokračování...

Předchozí novinky

Linie - Vydavatelské a nakladatelské družstvo při stejnojmenném uměleckém sdružení v Českých Budějovicích.
F. Kosek - Beletristické nakladatelství v Praze.
Karel Hájek - Knihkupectví s nakladatelskými ambicemi v Praze.
Gemini - Edice bibliofilských soukromých tisků v Českých Budějovicích.
A. Pokorný - Nakladatelství nacionalistické publicistiky a soudobé beletrie v Praze; knihkupectví.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »