Nejnovější heslo: Stan

Beletristické nakladatelství při stejnojmenném časopisu v Břeclavi

Působnost 1929–1931
„Měsíčník přátel literatury a umění“, později „list přátel umění a kultury“ Stan (1929–1930 vyšly 2 ročníky) založili z iniciativy úředníka státních drah v Bratislavě Josefa Sekery redaktoři zaniklého břeclavského měsíčníku Fujara (vydával jej 1927 František Vavřík) spolu s dalšími osobnostmi regionálního kulturního života. Původní redakční kruh tvoř...

pokračování...

Předchozí novinky

Vavřík a Chlanda - Nakladatelství při knihtiskárně v Břeclavi.
Jan Jiránek - Tiskárna s příležitostnou nakladatelskou produkcí v Turnově.
Zdeněk a Jan Nožička - Knihařská továrna v Praze-Karlíně.
J. Z. Laš - Knihtiskárna s edicí pro mládež v Klatovech.
Max Forejt - Nakladatelství původní beletrie a publicistiky při knihtiskárně v Praze-Vysočanech.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »