Iris

Edice dobrodružných románů v Praze

Působnost 1925–1926

Edici založil, vydával a redigoval Antonín Šrámek (* 1887 Bečov u Mostu, † ? ?), vedoucí pracovník Patentního úřadu v Praze.

Celkem vyšlo cca 6 titulů. – Pod pseudonymem Frank A. Boston v edici Šrámek publikoval s výjimkou úvodního svazku všechny tituly volného cyklu dobrodružných románů s vědeckofantastickými prvky, které psal údajně se svým kolegou z Patentového úřadu a autorem odborných textů z oboru patentování Karlem Schulzem (* 1893 Brno; sám Schulz se hlásil jen ke spoluautorství románu Golden Star Line, pseud. Frank Boston, nakladatel Adolf Synek 1925). Jediným cizím titulem edice byl dobrodružný příběh z Tibetu od Geralda Burrarda v nakladatelově překladu z angličtiny. Značku edice přenesl Šrámek i na svou odbornou příručku Bezdrátová telegrafie (1925), kterou vydal rovněž vlastním nákladem. – Ve standardní dobové úpravě beletrie běžného nákladu (barevné obálky kreslil mj. Jan Goth) knížky tiskly převážně Grafické závody Neuber, Pour a spol. v Praze.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 20.03.2013 14:17

I