O autorovi

Aleš Zach

(* 1941 v Kolíně)

Aleš Zach
Foto: © Ilias Popovský

Vystudoval knihovnictví na Univerzitě Karlově v Praze (PhDr. 1969). Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století. Spolupracoval na kolektivních dílech Lexikon české literatury (nakladatelská hesla) a Dějiny české literatury 1945–1989 (kapitoly Nakladatelství).

Kromě tematických bibliografií a odborných časopiseckých článků uveřejnil ve sbornících a výstavních katalozích obsáhlejší stati k historii nakladatelství Jana Fromka Odeon, Otakara Štorcha-Mariena Aventinum, Aloise Dyka Emporium, k ediční činnosti družiny Moderní revue (edice Knihovna Moderní revue, Symposion, Knihy dobrých autorů, Moderní bibliotéka) a k osudu nakladatele Leopolda Mazáče. S kruhem spolupracovníků uspořádal výstavu a publikaci Topičův dům – nakladatelské příběhy 1883–1949 (1993), pro Galerii Klementinum připravil výstavu Aventinum 1919–1949 – příběh nakladatele Štorcha-Mariena (2009) a pro Malou galerii Středočeské vědecké knihovny v Kladně výstavu Kniha v české nakladatelské reklamě (2015). Knižně publikoval komentované bibliografie Ediční dílo Kamilly Neumannové (1976) a Zátiší, knihy srdce i ducha (1987), bibliografický slovník Kniha a český exil 1949–1990 (1995), průvodce Stopami pražských nakladatelských domů (1996), kulturněhistorické studie Nakladatelská pouť Jiřího Karáska ze Lvovic (1994), Příběh štočků (2002) a Nakladatelské Kladno (2007). K tisku edičně připravil mj. vzpomínky knihkupce L. K. Žižky Paměti a osudy (1999) a pamětní sborník Kniha a národ 1939–1945 (2004).
V letech 1994–2005 spoluvytvářel ediční program pražského nakladatelství Thyrsus.