Podmínky použití

Jakékoliv užití "Slovníku českých nakladatelství" (dále jen "slovníku") sdělovaného veřejnosti na těchto www stránkách, ať už celého nebo některé jeho části, je dle zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (autorský zákon) možné výslovně jen s písemným souhlasem autora slovníku.
Citace z tohoto slovníku jsou možné jen za dodržení podmínek stanovených v ustanovení §31 autorského zákona. Citace musí obsahovat zdroj a autora slovníku.
Doporučený způsob citování: ZACH, Aleš. Slovník českých nakladatelství [online]. 2008. Dostupné z www http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz.
Proti jakýmkoliv neoprávněným zásahům do autorského práva ke slovníku nebo jeho jakýmkoliv neoprávněným užitím bude postupováno v souladu s právními předpisy České republiky.