Budova firmy Bohumil Siegel na reklamním prospektu (30. léta 20. stol.)

Zlín čp. 467, Rašínova ul.
Budova firmy Bohumil Siegel na reklamním prospektu (30. léta 20. stol.)