Nejnovější heslo: Brněnské knižní nakladatelství

Nakladatelství současné beletrie a odborné publicistiky v Brně

Působnost 1928–1931
Zapsané společenstvo s ručením obmezeným Brněnské knižní nakladatelství (zprvu jen Brněnské nakladatelství) založili spisovatelé a legionáři (zjištěni Viktor Kamil Jeřábek, Stanislav Cyliak, Adolf Emil Vašek, Jan Trňáček, Metoděj Kotásek a Ferdinand Pražský) s hlavním programem vydávat práce jeho členů. Jednatelem společenstva byl majitel knihtiskárny ve Slavkově u Brna Josef Šimek, k...

pokračování...

Předchozí novinky

Antonín Vaďura - Knihkupectví v Brně.
Humana - Katolické nakladatelství při knihtiskárně v Letovicích.
Anima - Nakladatelství a knižní distribuce v Brně.
Jan Kubín - Regionální nakladatelství při knihkupectví v Boskovicích.
Edice Okna - Edice původní soudobé beletrie v Boskovicích.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »