Nejnovější heslo: Tisk

Nakladatelství při vydavatelství časopisů ve Zlíně; knihkupectví, tiskárna

Nakladatelská působnost 1933–1950
Společnost s ručením omezeným Tisk založili v březnu 1926 Tomáš Baťa a firma T. & A. Baťa zastoupená ředitelem Dominikem Čiperou z potřeby sjednotit rozptýlené firemní vydavatelské aktivity. Fungovala zprvu na tiskařskou koncesi jako redakce, vydavatelství a administrace časopisů a tiskárna, 1932 získala knihkupeckou a nakladatelskou koncesi, 1934 připojila papírnictví a konc...

pokračování...

Předchozí novinky

Bohumil Siegel - Regionální nakladatelství při knihkupectví ve Zlíně; knihařství, papírnictví, knihtiskárna.
Bibliofil - Nakladatelství stejnojmenné edice a dalších bibliofilií v Praze-Břevnově.
Grafikona - Nakladatelství grafických alb a knih s výzdobou Vladislava Röhlinga v Praze.
Pásmo - Edice soudobé regionální tvorby v Opavě.
Brněnské knižní nakladatelství - Nakladatelství současné beletrie a odborné publicistiky v Brně.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »