Nejnovější heslo: Josef Zeibrdlich

Nakladatelství biografických a ekonomických příruček v Praze

Působnost 1928–1935
Syn knihtiskaře Josef Zeibrdlich (* 1883 ?, † 1958 ?) absolvoval reálku a pracoval jako bankovní úředník. Při žádosti o nakladatelskou koncesi, kterou získal přes nesouhlas pražského knihkupeckého grémia v listopadu 1926, argumentoval závazkem dokončit rozpracovaný projekt zaniklého nakladatelství Elka na vydání Alba representantů všech oborů veřejného života československ...

pokračování...

Předchozí novinky

V. Šafránek - Regionální nakladatelství při knihkupectví a knihtiskárně v Táboře.
Adolf Krainer - Nakladatelství hudebnin při hudebním a divadelním knihkupectví v Praze na Vinohradech.
Vratislav Krainer - Knihkupectví v Praze-Nuslích.
F. Strnadel a spol. - Nakladatelství naučných tematických kompendií v Praze.
Vladimír Neubert - Nakladatelství knih pro děti v Praze na Smíchově.

O slovníku

Slovník českých nakladatelství 1849–1949 v elektronické podobě je vytvářen postupně vkládanými, doplňovanými a zpřesňovanými nakladatelskými hesly.
podrobně o obsahu Slovníku českých nakladatelství »

Autor slovníku Aleš Zach

Vystudoval knihovnictví na Filozofické fakultě UK. Pracoval jako knihovník a bibliograf v Divadelním ústavu v Praze a v Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. V letech 1991–2006 byl vědeckým pracovníkem Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR s odbornou specializací na dějiny českých nakladatelství 19. a 20. století.
podrobně o autorovi »