Expozice nakladatelství F. Kytka na Všeobecné zemské jubilejní výstavě (1891)

Seznam spisův a map (1891), příl.
Expozice nakladatelství F. Kytka na Všeobecné zemské jubilejní výstavě (1891)