Interiér knihkupectví Tisk ve Zlíně (1942)

Knihkupec a nakladatel 4, 1942, s. 325.
Interiér knihkupectví Tisk ve Zlíně (1942)