Knihkupectví a nakladatelství F. Kytka (1891)

Praha – Malá Strana čp. 55, Mostecká 3. – Seznam spisův a map (1891), obálka.
Knihkupectví a nakladatelství F. Kytka (1891)