Knihkupectví Jindřich Levý (okolo 1905)

Čáslav, nám Jana Žižky z Trocnova 81. – Městské muzeum a knihovna Čáslav, písemnosti a tisky, MLP, fond Jindřich Levý.
Knihkupectví Jindřich Levý (okolo 1905)