Knihkupectví Josef Khun v Novém Městě na Moravě (1941)

Originál fotografie je uložen v Památníku národního písemnictví – literárním archivu.
Knihkupectví Josef Khun v Novém Městě na Moravě (1941)