Knihkupectví Vojtěch Šeba

Praha – Staré Strašnice čp. 418, Starostrašnická 49. – Originál fotografie je uložen v Památníku národního písemnictví – literárním archivu.
Knihkupectví Vojtěch Šeba