Knihtiskárna Karel Trohoř (10. léta 20. století)

Dvůr Králové čp. 523, Fügnerova ul. – Soukromá sbírka.
Knihtiskárna Karel Trohoř (10. léta 20. století)