Knihtiskárna M. E. Holakovský a knihkupectví B. A. Keil (1900)

Chrudim I, čp. 79, Resselovo nám. – Národní kalendář českého venkova 12, 1901, s. 165.
Knihtiskárna M. E. Holakovský a knihkupectví B. A. Keil (1900)