Portál knihkupectví E. Weinfurter, spol. s r. o. (okolo 1930)

Praha – Nové Město čp. 709, Vodičkova 22. – L. K. Žižka: O výkladní skříni knihkupecké [1934], s. 15.
Portál knihkupectví E. Weinfurter, spol. s r. o. (okolo 1930)