Prospekt knihtiskárny Fr. Ziegner (okolo 1930)

Praha-Vinohrady čp. 1984, Říčanská 5. – Soukromá sbírka.
Prospekt knihtiskárny Fr. Ziegner (okolo 1930)