Prospekt nakladatelství Rodinná knihovna (1927)

Graficky upravil Leo Heilbrunn. – Soukromá sbírka.
Prospekt nakladatelství Rodinná knihovna (1927)