Seznam knih nakladatelství Vojtěch Šeba (1929)

Reprodukce obálky z fondu knihovny Institutu umění – Divadelního ústavu v Praze.
Seznam knih nakladatelství Vojtěch Šeba (1929)