Seznam nakladatelství Fr. Ziegner (1927)

Soukromá sbírka.
Seznam nakladatelství Fr. Ziegner (1927)