Vojtěch Šeba (okolo 1940)

Originál fotografie je uložen v Památníku národního písemnictví – literárním archivu.
Vojtěch Šeba (okolo 1940)