B. Chrastina

Regionální nakladatelství při knihkupectví v Náchodě

Nakladatelská působnost 1903–1946

Bohuslav Chrastina (* 1874 Kroměříž, † 1960 Náchod) studoval na gymnáziu v Přerově, knihkupcem se vyučil u firmy R. Promberger v Olomouci, jako příručí pracoval v Ostravě, v Hradci Králové a v Praze, kde pak byl zaměstnán jako účetní u firmy J. Otto. Podle nedoložených údajů byl mladším sourozencem moravských tiskařů, knihkupců a nakladatelů Františka Chrastiny a Jaroslava Chrastiny. 1902 získal knihkupeckou koncesi a otevřel knihkupectví v Náchodě. Spoluzakládal východočeské grémium knihkupců a nakladatelů, v němž pak působil jako pokladník. K pozdější oblibě knihkupectví u náchodské studující mládeže přispěl svým působením Chrastinův zeť a zaměstnanec Josef Krtička. Po 1949 byl podnik začleněn do sítě prodejen odborářského vydavatelství a nakladatelství Práce. - Syn Bohuslava Chrastiny Jaroslav Chrastina byl knihkupcem v Žamberku, kde vydal jediný titul (verše Jiřího Valeše, 1941).

Vyšlo cca 10 titulů. – Počátkem 1903 zahájil náchodský knihtiskař Josef Ryšavý 2. ročník edice Obrázková knižnice pro naši mládež (red. Stanislav Řehák Kamenický), kterou předtím vydávala tiskárna Kabátník a spol. v Jičíně. Chrastina převzal vydané svazečky (autoři Čeněk Tonder a Karel Černý) do svého nákladu, v edici však dále nepokračoval. Sám vydal drobné hudebniny pro mládež (mj. Rudolfa Wünsche) a odborné spisky z pedagogiky a pedopatologie (autoři Josef Zeman a Otokar Chlup). Řídící učitel Václav Černý u Chrastiny uplatnil svůj překlad z francouzštiny (Georges Renard) a předmluvou opatřil nové vydání Babičky Boženy Němcové (1919, obálku nakreslil náchodský pedagog Karel Beneš). Kromě knih a hudebnin vydával Chrastina i pohlednice (mj. série obrazů Jaroslava Panušky, kreseb F. K. Loukotky a vyobrazení památníků prusko-rakouské války 1866). Po německé okupaci připojil příležitostné pásmo veršů k osvobození Československa a mapu Náchodska. – Během svého působení distribuoval jako komisionář pod svým jménem i několik titulů lidové beletrie a regionálních publikací, které však sám nevydal.

Literatura a prameny: Gd. [Jan Gotthard]: Šedesáti let..., Československý knihkupec 11, 1934, s. 226–227; Lydia Baštecká: Náchodský knihkupec Chrastina, Výčepní list (Přibyslav u Náchoda) 8, 2009, č. 18, příl. Litera, s. [1].

Související osobnosti

Působiště

Náchod

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 18.04.2017 15:21

CH