Albatros (K. Chalupa)

Nakladatelství původní a přeložené prózy v Praze-Nuslích; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1925–1930; 1946

Karel Chalupa (* 1884 Praha, † ? ?) vystudoval nižší gymnázium a obchodní školu a vyučil se knihkupcem u pražské firmy Jos. R. Vilímek (1900–1902 absolvoval pokračovací knihkupeckou školu), kde byl zaměstnán do 1915. Pak pracoval u dalších firem v Praze a v Kroměříži a působil též v různých funkcích Spolku českoslovanských knihkupeckých účetních. 1918–1921 byl disponentem Obchodního družstva českých knihkupců, 1921 krátce vedl nakladatelství Orbisu. 1925 založil v Praze-Nuslích nakladatelství Albatros se stejnojmennou edicí a následujícího roku získal koncesi omezenou na zasílatelské knihkupectví. Již 1931 pro finanční problémy závod prodal a pak pracoval jako obchodní zástupce (mj. u firmy Julius Albert). Po květnu 1945 převzal do národní správy nakladatelství Jelínek, jehož majitel H. J. Jelínek uprchl do Německa, a převedl je na své jméno. Po vydání jediné knihy je však koncem 1946 pro nedostatek prostředků zlikvidoval a vzdal se podnikání.

Vyšlo cca 20 titulů. – Knihovna Albatros (1925–1930) se zprvu zaměřila na překlady z francouzštiny (reportážní prózy Alberta Londrese s tematikou galejí a prostituce, reportáž ze soudobého Ruska Henriho Bérauda, román Clémenta Vautela) a němčiny (dobrodružné romány z Kanady Emila Droonberga); knihy překládal zejména Rudolf Chalupa. Později repertoár doplnily kvazihistorický román (John Retcliffe jun.) a detektivka (Allen Upward). Jediným českým autorem edice byl Antonín Jenne s cyklem populárních humoristických próz o Kačce Vomáčené a vlastními vzpomínkami z ruského zajetí. Mimo edici vyšla protigajdovská brožura Františka Kurfürsta. – Kmenovým výtvarníkem nakladatelství byl A. L. Salač, který nakreslil obálky většiny titulů a ilustroval všechny prózy Antonína Jenneho, autorem dalších obálek byl Jan Šebek. Na tisku se podílely převážně firmy Orbis, Československý kompas a Středočeská knihtiskárna (pak Impressa) v Praze a Dělnické družstvo tiskařské v Plzni.

V nakladatelství Karel Chalupa vyšla 1946 jen populárně-naučná kniha Jana Veverky o mořeplavbě.

Dokumentace: Lexikon dobrodružné literatury 2, Nakladatelé A-J (2010), s. 71–74.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 16.03.2022 18:24

A