Josef Chlíbek

Knihkupectví s regionální nakladatelskou produkcí v Litovli

Nakladatelská působnost 1935–1947

Josef Chlíbek (* 1906 Zábědov, dnes Nový Bydžov – Zábědov, † 1992 Litovel) se vyučil knihkupcem u firmy Fr. Medlín v Novém Bydžově a pak byl zaměstnán v knihkupectvích v Mělníku, v Olomouci a naposled u firmy A. Storch syn v Praze. 1933 otevřel na koncesi z téhož roku knihkupectví v Litovli (druhé po firmě Vojislav Kunc) a 1937 je rozšířil o půjčovnu knih. Již 1935 zahájil skromnou nakladatelskou činnost, kterou po 2. světové válce zaměřil na turistické propagační brožury o Litovelsku. Po zrušení knihkupectví 1950 vedl komunální podnik CIS (Cestovní informační služba) a spolu s manželkou organizoval kulturní a turistické zájezdy. Pohřben byl na litovelském hřbitově.

Vyšlo cca 14 titulů. – Prvními autory nakladatelství byli pedagogové František Sedláček (návod k pořádání školních oslav) a Cyril Nemeškal (příklady využití vlastivědných námětů ve výuce). 1936 převzal Chlíbek do svého nákladu 6. ročníkem celostátní odborný časopis Československý holubář a vydával jej do 1939 (poslední 9. ročník pod změněným názvem Chovatelské rozhledy), kdy se nákladu časopisu ujala Ústřední jednota chovatelů hospodářského zvířectva v Praze. Obdobnému okruhu zákazníků nabídl též včelařské příručky redaktora Československého holubáře, rolníka, sběratele lidové slovesnosti a chovatele Josefa Vrbky. Po válečné přestávce vydal 1946 pro Okresní národní výbor dokumentární publikaci Památník Javoříčka (red. Josef Vinárek) o vypálení vesnice nacisty. Současně rozvinul edici drobných brožur s turistickými a vlastivědnými informacemi, fotografiemi a schematickými mapkami Propagace Litovelska (1946–1947), v níž pedagog a vlastivědný pracovník Martin Strouhal popsal jeskyně Javoříčko a Mladeč, hrad Bouzov a města Litovel a Loštice. Do 1950 vyšla ještě 2. vydání většiny svazečků edice nákladem litovelské Cestovní informační služby. – V turistických brožurkách převažovaly fotografie firmy Grafo Čuda Holice, ojedinělými ilustracemi přispěl Zdeněk Burián. Tisk zajišťovala zprvu převážně Společenská knihtiskárna v Zábřehu, později tiskárna Jan Rohleder a spol. v Litovli.

 

Literatura a prameny: Lubomír Šik: Litovel v datech ([Litovel 2005]), s. 80. ■ Osobní sdělení.

Související osobnosti

Působiště

Litovel

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 24.12.2014 22:18

CH