Václav Antony

Knihkupectví v Berouně

Nakladatelská působnost 1906-1913

Účetní pražské firmy Alois Srdce Václav Antony (* ? ?, † ? ?) převzal 1903 od Bohdana Melichara knihkupectví v Berouně a v témže roce je převedl na své jméno. Závod za jeho vedení upadal a 1920 jej koupil Antonyho vyučenec Karel Mottl (* 1892).

Vyšlo cca 5 titulů. – K úvodnímu svazku Melicharovy berounské edice Domácí knihovna (1902) Antony dodatečně připojil starší regionální tisky, vydané vlastním nákladem autorů, které měl na skladě (průvodce Pavla Papáčka, dějepisné spisky Emanuela Hojky aj.). 1906–1913 ji doplnil novými tituly (praktické výklady zákonů a berounské pověsti) a posílil tak její ryze regionální charakter. – Většinu knih vytiskla berounská firma Ant. Čistecký.

Související osobnosti

Působiště

Beroun

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 25.03.2022 17:23

A