Osvěta (Jaromír Mareš)

Nakladatelství původní beletrie a loutkových her při knihkupectví v Plzni

Nakladatelská působnost 1927–1948

Mladší syn knihkupce Augustina Mareše z Nepomuku Jaromír Mareš (* 1892 Nepomuk, † 1975 Plzeň) absolvoval 3 třídy měšťanské školy a v Praze se vyučil knihkupcem u firem B. Kočí a Karel Mikota (1908–1910 absolvoval pokračovací knihkupeckou školu). Pak pracoval v knihkupectvích M. Knapp a F. Topič do 1917, kdy odešel do Plzně, kde byl zaměstnán v nakladatelství Českého deníku, které vedl jeho starší bratr Theodor Mareš. V červenci 1921 získal knihkupeckou a nakladatelskou koncesi a otevřel v Plzni knihkupectví, zaměřené na divadelní a loutkářskou literaturu. Později připojil nakladatelství, které intenzivně rozvinul zejména ve 40. letech 20. století. Publikace vycházely zprvu zpravidla s označením Knižnice Osvěta, později pod protokolovaným názvem Osvěta, knihkupectví a nakladatelství Jaromír Mareš. V listopadu 1949 převzalo podnik družstvo Kniha lidu.

Vyšlo cca 85 titulů. – Do Knižnice Osvěta (1927, 1941) včlenil Mareš dodatečně i svůj první titul, obrázkovou knížku bez textu pro nejmenší, tištěnou na textilu. Následovaly verše Franka Weniga k obrázkům Josefa Skupy a po obnovení edice 1941 novodobé pohádky českých, převážně plzeňských autorů s ilustracemi Vojtěcha Cinybulka a román Jindry Zodera. Edice Dobrá scéna (1928–1929, 1942–1948), v níž zprvu publikovali okrajoví autoři ochotnických her (Vojta Sebec, Václav Hynek a Václav Tyr), pokračovala ve 40. letech hrami Jindry Zodera, Františka Kožíka a Vlasty Petrovičové. 1939 získal Mareš zbytky nákladu edice Loutkové hry ze zaniklého nakladatelství B. Kočí. Pod novým názvem Loutkové hry knižnice Osvěta (1941–1948, red. Jaromír Mareš) pokračoval v edici soudobou loutkářskou tvorbou. Přispíval především Vojtěch Cinybulk, jehož doplnili Jaroslav Průcha, Jindra Krejčík (i dramatizacemi Jana Karafiáta), Josef Žemla, Josef Knotek, František Čech, Bohumil Schweigstill (i adaptacemi Matěje Kopeckého) a Jaroslav Rajlich, ojediněle též Karel Voleník, O. Červený, Mira (asi Jaromír) Mareš a návodem ke zhotovení loutkového divadélka Rudolf František Vojíř. Současně s novinkami loutkářské tvorby v edici vycházela i nová vydání rozebraných čísel původní Kočího edice (především hry Bohumila Schweigstilla) i dalších loutkářských edic. Kresby Vojtěcha Cinybulka pro obálky jednotlivých her uplatnil Mareš znovu na loutkářských plakátech (nabízel 16 variant). Regionální edice Pochodeň (1948) přinesla průvodce Plzní (Jaroslav František Urban) a jejím okolím (Jan Burian), mimo edice vyšly v polobibliofilské úpravě verše Miroslava Matase s výzdobou Josefa Hodka. – Kromě venkovských tiskáren Ant. Ouřada v Přešticích a Václav Kotršal v Blovicích se na tisku podílela především firma Jos. B. Zápotočný v Rokycanech.

Dokumentace: Josef Rous: Kniha o Plzni (1945), s. 75, 76.

Literatura a prameny: Jer.: Knihkupec Jaro Mareš – nejmladší padesátník, Knihkupec a nakladatel 4, 1942, s. 292, 294. ■ Archiv města Plzně, fond Osvěta – knihkupectví a nakladatelství Jaromír Mareš Plzeň, evid. č. 329; Hana Dobrá: Osvěta, knihkupectví a nakladatelství Jaromír Mareš v Plzni, inventář (strojopis 1995), 10 s.

Související osobnosti

Působiště

Plzeň

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 16.04.2017 18:04

O