Jaroslav Šrámek

Nakladatelství historické beletrie a literatury faktu v Praze; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1929–1933

Jaroslav Šrámek (* 1896 Hněvšín, dnes Chotilsko-Hněvšín, † ? ?) pocházel z rolnické rodiny, která se přestěhovala do Prahy. Absolvoval 4 třídy reálky a jednoroční obchodní školu, zaměstnán byl od 1914 postupně u několika pražských knihkupeckých a nakladatelských firem, naposled jako odpovědný zástupce družstva Mladé proudy. 1929 získal po Václavu Vortelovi knihkupeckou a nakladatelskou koncesi, v distribuci své produkce se však zaměřil na kolportáž přímým odběratelům po sešitech za předplatné. Po ukončení nakladatelství firma zřejmě působila jako knihkupectví ve Vršovicích až do 1949. – Nakladatelskou činnost spolu s prodejem knih cizího náladu provozovali kromě Jaroslava Šrámka střídavě na několika adresách v Praze na Vinohradech a ve Vršovicích též jeho sourozenci Josef, Jan a Bohuslav Šrámkovi dílem ve vzájemné spolupráci nebo návaznosti, dílem samostatně.

Vyšlo cca 16 titulů. – Ještě jako knihkupecký zaměstnanec založil Jaroslav Šrámek 1919 edici Knihovna českých revolucionářů, v níž však vyšla jen první část zápisků českého civilisty (H. Mirovský) o cestě za synem východní frontou 1. světové války. Mimo edici vydal téhož roku drobné idealizované vzpomínky na život v ruském předrevolučním penzionátu. Až 1929 převzal zřejmě sklad svého staršího bratra Josefa Šrámka a zprvu za jeho účasti oživil vlastní nakladatelství. Ediční program zaměřil za výrazného autorského a redakčního přispění Jiřího Langsteina na atraktivní dokumenty a populární beletrii s tematikou moderní evropské historie. 1929–1930 vyšly některé tituly (paměti a dokumenty z prostředí habsburského dvora; autoři mj. Jiří Langstein, komorník Petr Ketterl a cestovatel Vilém Němec) s neúplnými nebo nejednoznačnými nakladatelskými údaji. Od 1930 navázala základní řada Světová literatura (1930–1933, odpovědným redaktorem byl Jan Šrámek) formálními znaky periodika na Edici Nové literatury Josefa Šrámka. Kromě obsáhlých historických románů z prostředí vládnoucích dynastií 20. století (pseud. E. Walles a Georges de Villa) přinesla dobrodružný román ze současnosti (Jiří Langstein), soudobý válečný román (Alfons Sedláček) a komentované dokumenty o napoleonském soukromí (Eugène de Mirecourt). Většinu titulů řady Světová literatura expedoval kromě nakladatele souběžně též jeho bratr Bohuslav Šrámek pod obálkovým označením Románová knihovna Kosmos. V drobných brožurkách Edice sensačních osudů a dobrodružství (1932, odp. red. Jan Šrámek) popsal Jiří Langstein dosavadní kariéru Adolfa Hitlera (s chybnou prognózou) a anonym okolnosti sebevraždy rakouského korunního prince Rudolfa. – Knihy vycházely v jednoduché grafické úpravě, někdy s dokumentárními fotografiemi. Hlavní tiskárnou nakladatelství byla firma Jos. B. Zápotočný v Rokycanech.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 19.06.2013 13:22