F. Šašek

Nakladatelství právních příruček a kalendářů při knihtiskárně v Novém Městě na Moravě; knihařství

Nakladatelská působnost 1896, 1903–1908

Syn knihaře ze Žďáru nad Sázavou Josefa Šaška František Šašek (* 1856 Město Žďár, dnes Žďár nad Sázavou, † 1921 Nové Město na Moravě) provozoval od 1886 v Novém Městě na Moravě tiskárnu, kterou tam zřídil jako pobočku své firmy jeho bratr Jan Florián Šašek, tiskař ve Velkém Meziříčí. 1889 se František Šašek osamostatnil a tiskárnu převzal. 1903 při ní založil časopis Ozvěna z Novoměstska a vzápětí rozvinul i nakladatelství, již koncem 1908 však „pro trvající chorobu" činnost ukončil. Novým majitelem tiskárny se stal Alois Veselý, sklad Šaškových publikací převzal a v nakladatelství pokračoval Šaškův synovec, knihkupec ve Ždáru nad Sázavou Jan Toman, který již od 1906 expedoval strýcovu produkci a byl i administrátorem jeho časopisů.

Vyšlo cca 20 titulů. – Po ojedinělém nakladatelském počinu 1896 (spisek odborného učitele Petra Havelky o květeně na Novoměstsku kupodivu vytiskla velkomeziříčská firma Šašek a Frgal) se nakladatelství rozběhlo až spolu s časopisy Ozvěna z Novoměstska (vycházel 1903–1908 jako regionální „zábavně-poučný lidový čtrnáctideník pro lid") a Domácí advokát (jen 1906/1907 s podnázvem „Lidový list věnovaný rakouskému právnímu životu"). Oba časopisy anonymně redigoval a na Šaškově edičním programu se výraznou měrou podílel novoměstský berní úředník Josef František Svoboda. Jeho finanční příručka pro rolníky otevřela první edici Šaškova levná knihovna zábavy a poučení (1904–1905), do níž přispěl ještě svazkem překladů cizích humoresek. V edici příruček Knihovna populárních výkladů zákonů (1906–1907), založené jako knižní příloha Domácího advokáta, publikovali právníci Karel Mareš a Karel Drbohlav. Významnou součást nakladatelského programu měly tvořit profesní kalendáře. Jako ročenky časopisu Domácí advokát vyšly Kalendář c. k. státních úředníků a Kalendář právníků (oba na rok 1907);  jen druhý z nich (předtím jej vydávali postupně pod různými názvy Karel Janský v Táboře a E. Weinfurter v Praze) však pokračoval i u Jana Tomana. Rovněž z programu nové edice Levná ilustrovaná knihovna praktického fotografa (1907, red. J. F. Svoboda pod pseud. J. S. Vítský) realizoval Šašek zřejmě jen Kalendář českých fotografů pro rok 1907. V edici Knihovna Ozvěny z Novoměstska  (1907–1908) převážily regionální turistické průvodce (autoři Emil Cigánek, Josef Jan Pícha a Bedřich Drož), které doplnila úvaha o právním postavení ženy (Jan Nepomuk Nečas) a hospodyňská příručka (František Koudela).

Literatura a prameny: Našim přátelům!, Ozvěna z Novoměstska 5, 1908, s. 94; Ivo Filka: Tiskaři a tiskárny na Žďársku (strojopis, Žďár nad Sázavou [1988]), s [5]; Vít Křesadlo, Miroslav Kružík: Historický kalendář Nového Města na Moravě na léta 1850–1918 (Nové Město na Moravě 2005), s. 57, 93.

Související osobnosti

Působiště

Nové Město na Moravě

Heslo bylo naposledy změněno 28.09.2018 21:49