Leopold Lažan

Regionální nakladatelství při knihtiskárně v Sobotce

Nakladatelská působnost 1928–1948

Leopold Lažan  (* 1885 Oslavany u Brna, † 1958 Sobotka) se vyučil sazečem v tiskárně Františka Obziny ve Vyškově, zaměstnán byl v několika tiskárnách a 1924 se stal spolumajitelem sobotecké tiskárny Karla Čepeláka (působila od 1913), která pak pokračovala pod názvem Čepelák a Lažan. 1938 Lažan tiskárnu převzal a vedl ji nadále pod svým jménem, od 1939 ve vlastním domě. Kromě akcidenčních zakázek tiskl regionální časopisy a v menší míře i knihy, zejména pro autory vydávající vlastním nákladem. Po znárodnění a zrušení sobotecké tiskárny 1951 dojížděl jako zaměstnanec do tiskárny v Mnichově Hradišti.

Vyšlo cca 10 titulů. – Firma Čepelák a Lažan vydala ve dvou vydáních a v německé mutaci historii hradu Kosti od Josefa Bureše a soboteckého průvodce od Václava Frýby. Lažanovu programovou nakladatelskou činnost představuje až Knihovna, pak Edice Českého ráje (1939–1948), kolem níž knihtiskař (sám se uváděl jako „nakladatel EČR") soustředil okruh spolupracovníků – převážně učitelů – v čele se soboteckým praktickým lékařem a kulturním organizátorem Aloisem Kafkou. V edici publikovali verše Jan Mach, Jaroslav Šulc, Jaroslav Podobský, Jan Boudyš, Alois Havel a František Roubal, jediný román připojil Alois Havel. Mimo edici vyšla próza moravského učitele Františka Sovadiny o závěru života Boženy Němcové. – Na výzdobě pečlivě tištěné EČR se nejčastěji podílel linoryty nebo kresbami Alois Kafka, titulními a obálkovými kresbami ojediněle přispěli malíři Václav Špála a Vojtěch Sedláček.

Literatura a prameny: -fb- [Václav Frýba]: Památce typografa – umělce, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 2, 1965, č. 12, s. 11–12; Alois Havel: Edice Českého ráje a spisovatelé kolem ní, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 5, 1968, s. 90–93, 105-107 a 6, 1969, s. 3-4, 16; Milada Drašnarová: Tiskárna v Sobotce [Se soupisem tisků], Zpravodaj Šrámkovy Sobotky 10, 1973, s. 62–63; Karol Bílek: Kdo je kdo v dějinách Sobotecka (Sobotka 1995), s. 48, 64.

Související osobnosti

Působiště

Sobotka

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 30.09.2018 22:51