A. Varhaníková

Nakladatelství knih a hudebnin v Praze na Pankráci; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1938–1948

Anna Varhaníková (roz. Tošovská; * 1903 Běstviny, dnes Dobruška-Běstviny, † ? ?) se po 4 třídách měšťanské školy vyučila knihkupkyní u pražské firmy Borský a Šulc (1924–1926 absolvovala pokračovací knihkupeckou školu), pak byla zaměstnána u firmy L. Mazáč. Knihkupeckou a nakladatelskou koncesi obdržela 1931, firmu založila 1932 jako Anna Tošovská, 1934 po sňatku její název změnila na A. Varhaníková. Knihkupectví otevřela nejprve v Praze-Nuslích, pak na Žižkově a naposledy v Praze na Pankráci, kde 1938 zahájila nakladatelskou činnost (1938–1939 vydávala pod jménem A. Tošovská-Varhaníková). Po válce spolupracovala s další pankráckou firmou Plzákovo nakladatelství, 1949 převzalo její knihkupectví družstvo Kniha lidu.

Vyšlo cca 26 titulů. – Nakladatelství zahájilo plánem Prahy u příležitosti 10. všesokolského sletu 1938. Do 1941 pokračovalo různorodými tituly (katalog návrhů drobných obytných staveb, původní lidový román Antonína Horáka, soubor fotografií českých divadelních herců a hereček v uspořádání Vladimíra Šlika) bez náznaku edičního programu. Poválečná hudební edice Gong (1946–1947, red. Vilda Dubský) soustředila taneční skladby a písně z hudebních komedií a operet Nového divadla (skladatelé mj. Sláva Eman Nováček, Ladislav Varga, Jan Frýda, Vlastimil Kloc, Hervé; textaři mj. Vilda Dubský, Oldřich Nový, Rudolf Špilar) v úpravě pro zpěv a klavír. V jejím rámci se vyčlenila řada Lidové písně z celého světa (1946), v níž však vyšel jen soubor černošských písní ve výběru Josefa Urbana, v hudební úpravě S. E. Nováčka a s předmluvou E. F. Buriana. Edici expedovala nedaleká pankrácká firma Plzákovo nakladatelství (její název na hudebninách graficky dominoval), která též převzala do svého nákladu paralelní edici Gong s partiturami tanečních skladeb pro univerzální orchestr. Na beletristický program Plzákova nakladatelství navázala A. Varhaníková pohádkami Quida Marii Vyskočila s ilustracemi Otokara Štáfla v edici Radostné mládí (1947) a překladem románu vlámského autora Gerarda Walschapa; oba tituly redigoval Jan Přibík. Nesourodou produkci nakladatelství uzavřel Bohumil Lhotský úvodním dílem přehledu nových postupů v zubním lékařství, jehož pokračování vydal Vzdělávací ústav dentistů v Praze (další autorovy práce A. Varhaníková převzala do komise). – V tisku knižních titulů se střídaly různé pražské firmy, hudebniny tiskla a ryla Průmyslová tiskárna v Praze.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 05.09.2021 11:16