Jan Voves

Nakladatelství výborů z českých klasiků a současné původní prózy v Praze-Podolí; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1937–1946

Jan Voves(* 1899 Rokycany, † ? ?), vystudoval 5 tříd gymnázia a pak pracoval jako účetní a bankovní úředník. 1936 získal nakladatelskou koncesi, obmezenou na vydávání literárních děl informujících o československém státě a jeho státnících v jiných jazycích než českém. 1937 vydal pod firmou Veritas-Verlag v němčině nákladnou dvoudílnou státněpropagační publikaci Die Tschechoslowakische Republik, Ihre Staatsidee in der Vergangenheit und Gegenwart (s příspěvky oficiálních představitelů československé politiky a vědy ji redakčně zaštítili Jan Malypetr, František Soukup a Jan Kapras), jejíž prodej za zjitřené politické atmosféry obratně zajistil prostřednictvím nakladatelských zástupců. 1938 získal i knihkupeckou koncesi, firmu však od téhož roku do 1945 řídil vyučený knihkupec Jaromír Nožička. 1946 Jan Voves nakladatelství zřejmě pro potíže s povolovacím řízením uzavřel a do 1949 již provozoval jen knihkupectví.

Vyšlo cca 20 titulů. – Jádrem okupačního nakladatelského programu firmy byla konjunkturální ilustrované pětisvazkové výbory z tvorby Jana Nerudy (1941, red. Jan Šnobr, ilustroval Josef Vodrážka) a Josefa Kajetána Tyla (1941, red. Ladislav Ptáček, ilustroval František Hála), doplněná postupně prózami Václava Kaplického, Vilmy Warausové, Oskara Mališe a Kuzmy. 1942 bylo po zalomení do stránek zakázáno vydání vlastního životopisu spisovatele Jaroslava Marii Já (obtah sazby je uložen v Literárním archivu PNP). 1945 pohotově vyšel český překlad reportáže Jiřího Hronka Září třicet osm, vydané původně 1938 v Anglii (pseud. J. J. George).

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 22.04.2017 13:45