B. Kraft

Nakladatelství přeložené beletrie v Praze; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1920–1926, 1931

Břetislav Kraft (* 1896 Krakov, Polsko, † ? ?) se po měšťanské škole vyučil knihkupcem u firmy Edvard Fastr v Lounech (1912–1914 absolvoval knihkupeckou pokračovací školu v Praze). Pak pracoval u firem Minerva, Josef Springer a Grosman a Svoboda (maj. Gustav Dubský) v Praze, Jana Housera nást. v Plzni a naposled v pražském Českomoravském knihkupectví. Nakladatelskou činnost rozvinul od 1919 zprvu bez koncese jako tzv. soukromý nakladatel pod názvem Vydavatelství dobrých autorů. Od 1921, kdy získal knihkupeckou a nakladatelskou koncesi a otevřel knihkupectví, vydával knihy pod firmou B. Kraft, Nakladatelství dobrých autorů v Praze. 1931 nakladatelskou činnost ukončil a provozoval jen knihkupectví a papírnictví, které vedla jeho matka Karla Kraftová. Podnik sídlil v Praze na Vyšehradě s knihkupeckou pobočkou v Nuslích. Z té se později stal hlavní závod a pro pobočku na Vyšehradě, kterou ve 40. letech 20. století řídil jeho bratr Bohumír Kraft, získal Břetislav Kraft novou knihkupeckou koncesi. Firma zanikla asi 1949.

Vyšlo cca 25 titulů. – Neinvenční ediční program nakladatelství, které svým názvem odkazovalo k obsahově i formálně průbojné překladové edici Kamilly Neumannové Knihy dobrých autorů, se zaměřil na prozaickou tvorbu populárních francouzských (Alexandre Dumas, Pierre Loti, Edmond de Goncourt, Rémy de Gourmont, Guy de Maupassant, Marcel Prévost, Gustave Flaubert, Honoré de Balzac) a amerických (Rex Beach a především Jack London) spisovatelů. Většinou zařazovalo nové překlady v češtině již publikovaných prací, jen výjimečně uvedlo překlad česky dosud nevydaného díla. Většinu titulů přeložili Karel Vít a Ivan Schulz, beletrii doplnila brožura o hypnotismu (Cesare Lombroso). Po smrti Pierra Lotiho (1923) se nakladatelství soustředilo na jeho tvorbu, kterou do 1926 vydávalo v souboru se zavádějícím názvem Posmrtných děl Pierre Lotiho svazek [...] (1924–1926). Po několikaleté přestávce firma uzavřela nakladatelskou činnost 1931 původní dokumentární prózou z 1. světové války (Ferdinand Janko). – Knihy vycházely v rutinní grafické úpravě, několik titulů zařadilo portréty autorů na přílohách. Barevné dějové barevné obálky navrhoval Artuš Scheiner, spisy Pierra Lotiho v posmrtném souboru ilustrovali Jan Goth a František Horník. Tiskařsky spolupracovala především firma Josef Kolanda (ojediněle i jako spolunakladatelka), kterou doplnily Rolnická tiskárna a firma František Rebec.

Literatura a prameny: Dvacet pět let..., Knihkupec a nakladatel 6, 1944, s. 135.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 11.03.2022 10:21