Josef Khun

Regionální nakladatelství při knihkupectví v Novém Městě na Moravě

Nakladatelská působnost 1919–1936

Josef Khun (* 1882 Vojice, dnes Podhorský Újezd a Vojice, † 1963 Nové Město na Moravě) studoval reálku a učitelský ústav v Jičíně (absolvoval 1902). Jako učitel přišel do Nového Města na Moravě, kde od září 1908 působil na 1. stupni měšťanské školy. Od 1918 byl též správcem tiskárny a obchodu novoměstského Vydavatelského družstva (zal. 1908), které od 1909 vydávalo a později i tisklo týdeník Horácké listy. V létě 1918 družstvo převzalo tiskárnu Aloise Veselého a v srpnu 1921 koupilo dům čp. 119 na Vratislavově náměstí, kde spolu s tiskárnou provozovalo i knihařství a papírnictví. Josef Khun, který byl 1920–1922 též odpovědným redaktorem Horáckých listů, získal v květnu 1921 až po odvolání (nebyl vyučen v oboru) knihkupeckou koncesi. Téhož roku otevřel v budově družstva a ve spolupráci s ním vlastní knihkupectví, při němž zřídil stálou výstavu plastik Jana Štursy. Jako čelný představitel sociálnědemokratické strany na Novoměstsku se angažoval i v regionální politice. 1939 se zapojil do protiněmeckého odboje v organizaci Obrana národa a od září 1939 do března 1941 byl vězněn jako rukojmí v koncentračních táborech Dachau a Buchenwald. Pro účast v odboji byla vězněna i vedoucí jeho obchodu Josefa Smejkalová. 1949 bylo knihkupectví začleněno do družstva Kniha lidu a v 50. letech 20. století je vedla Khunova manželka.

Celkem vyšlo cca 8 titulů. – Vydavatelské družstvo vydalo za Khunova řízení 1919 a 1921 dvě studie sociologa a etika Inocence Arnošta Bláhy, který předtím působil jako pedagog na novoměstské reálce a intenzivně se účastnil společenského a politického života ve městě. Nákladem knihkupectví Josef Khun pak vyšly prózy, verše a fejetony novoměstského lékaře a regionálního kulturního pracovníka Jana Karníka (vl. jm. Josefa Svítila) a turistický průvodce po Novoměstsku Jaroslava Novotného. Skromnou nakladatelskou činnost uzavřel Josef Khun vlastním místopisným a vlastivědným přehledem tehdejšího okresu Nové Město na Moravě. – Některé tituly vyzdobil dřevoryty novoměstský výtvarník Karel Němec, převážnou většinu publikací vytisklo Vydavatelské družstvo.

Literatura a prameny: Gd. [Jan Gotthard]: Druhým jubilantem... [k 60. narozeninám; v rubrice Životní jubilea], Knihkupec a nakladatel 4, 1942, s. 93; Josef Tulis: Obrana národa na Novoměstsku (Nové Město na Moravě 1995), s. 9, 22; Josef Khun..., in Kniha a národ 1939–1945 (2004), s. 49.

Související osobnosti

Působiště

Nové Město na Moravě

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 13.01.2019 16:19