Volnost

Komunistické nakladatelství v Plzni, knihkupectví

Nakladatelská působnost 1945–1947

Zajišťovacím příkazem Okresního národního výboru v Plzni z 19. 5. 1945 byl veškerý majetek plzeňské firmy V. Steinhauser i jejího majitele Otty Scheindera zajištěn a převeden pod správu Komunistické strany Československa. Koncese z ledna 1935 byla zrušena a nahrazena koncesí pro novou společnost s ručením omezeným Volnost. Komunistická strana v Plzni tak získala vedle své oficiální knihkupecké sítě Svoboda další formálně samostatnou nakladatelskou a knihkupeckou základnu. Jako její vedoucí pokračoval vnucený správce firmy V. Steinhauser František Rada (* 1909 Kyšice u Plzně, † ? ?), absolvent měšťanské a pokračovací školy, 1923–1926 vyučený v plzeňské filiálce Dělnického knihkupectví a nakladatelství, kde pak byl zaměstnán do 1945. 1947 ukončila Volnost nakladatelskou činnost a 1952 bylo její knihkupectví začleněno do národního podniku Kniha. František Rada se stal krajským vedoucím a později ředitelem Knihy Plzeň. 1968 byl též členem vedení Svazu českých nakladatelských, vydavatelských a knihkupeckých podniků.

Vyšlo cca 16 titulů. – Prvními tituly nakladatelství byla svědectví komunistických politických vězňů o koncentračních táborech (Jiří Žák, Josef Ullrich, Josef Dvořák) a sovětská válečná publicistická próza (Petr Ignatov, Boris Gornatov). Později převážily propagandistické brožury Kulturního a propagačního oddělení sekretariátu Krajského výboru Komunistické strany Československa v Plzni. Kulturní knižnice (1946) přinesla tendenční životopisy Stanislava K. Neumanna (Josef Bouzek), Josefa Hory (Jan Kastl) a Jana Nerudy (Miloslav Pátek) s ukázkami jejich tvorby. Osnovy ke školení funkcionářů KSČ (1946) zařadily mj. komunistickou interpretaci geneze „německého fašismu“ (Pavel Reiman) a popularizační výklad historického materialismu (Arnošt Kolman). V závěru své činnosti Volnost nakladatelsky zajišťovala pilsnensia, redakčně připravená jinými korporacemi (jubilejní sborník fotbalového klubu Slavia Plzeň, 7. svazek Příspěvků k dějinám města Plzně). – Většinu obálek navrhl Antonín Calta, všechny tituly tiskla 1. západočeská společnost pro průmysl tiskařský v Plzni.

Související osobnosti

Působiště

Plzeň

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 24.02.2019 22:36