Pramen (Brož a Beneš)

Bibliofilská edice v Praze-Střešovicích

Působnost 1917–1918

Edici založili a vydávali Alois Brož a František Beneš v Praze Střešovicích, poslední svazky vydal jen František Beneš.

Vyšlo cca 7 titulů. – Edice Pramen (1917–1918) se v závěru 1. světové války programově zaměřila na méně známá díla českých klasiků 19. století a další literární památky a národní symboly. Po povídce A. V. Šmilovského zařadila básně Boleslava Jablonského a Boženy Němcové, obranu českého jazyka Karla Ignáce Tháma a ukázky staročeského zábavného čtení. Na ediční přípravě většiny svazku se střídavě podíleli Jan Voborník a Karel Kačer. Uměleckohistorickým popisem Pražského hradu přispěl Karel Bělohlávek a edici uzavřel Ladislav Narcis Zvěřina souborem milostných básní v próze a po převratu 1918 básnickou reflexí válečných událostí. – Svazky společného nákladu vyzdobili postupně Jožka Baruch, Augusta Jarešová (Nekolová–Jarešová), Josef (J. T.) Blažek, Jaroslav Votruba a František Kobliha. Náklad kolísal mezi 250–300 zpravidla číslovanými výtisky, výslednou vnější podobu tisků poznamenal válečný nedostatek kvalitního papíru a tiskařského materiálu. Obálku posledních svazků běžného nákladu bez bibliofilských atributů navrhl Josef Pokorný. Všechny publikace vytiskla Pražská akciová tiskárna.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 06.03.2022 10:32