Průboj

Nakladatelství soudobé původní beletrie a příruček v Brně

Působnost 1939–1949

Demobilizovaný důstojník jezdectva Karel Smolka (* 1913 Přerov, † ? ?), absolvent vyšší hospodářské školy a abiturientského kurzu na obchodní akademii, získal koncem 1939 nakladatelskou koncesi a pod firmou Průboj převzal k prodeji politicky nezávadný zbytek produkce zaniklého levicového olomouckého nakladatelství Index.

Vyšlo cca 45 titulů. – Vlastní činnost zahájil Průboj 1939 konjunkturálním souborem vlasteneckých citátů s ilustracemi Mikoláše Alše a Josefa Mánesa Rodinná kronika. V prozaické edici Průboj (1940–1945, zprvu red. Jaroslav Raimund Vávra) vyšly povídkové soubory, romány a reportáže současných českých autorů (postupně T. Svatopluk, J. R. Vávra, Jan Weiss, Bohuslav Březovský, Helena Hodačová, Miroslav Hanuš, Lubomír Chalupa, Jaromír Tomeček a Bedřich Golombek) spolu s překlady z němčiny (Emil Strauss a Josef Friedrich Perkonig). Soubor románů Pavla Finka (1941) převzal po 2. svazku další brněnský nakladatel Joža Jícha. Mimo edice byly zastoupeny mj. dívčí román (Růžena Kapounová), detektivka (Alena a Vojtěch Lukášovi) a chlapecký příběh (Jarolím Schäfer), krátce se nakladatelství věnovalo i hudebninám (operetní písničky Josefa Eduarda Vašici, 1941). Popularizační edice Malé monografie o velkých zjevech (1944–1946) se zaměřila na obsahy hudebních a literárních děl (přispěli Emanuel Ambros, Ferdinand Strejček a Karel Tauš). Z naučné literatury dále kromě jazykových cvičebnic vycházely příručky z různých oborů (mj. zdravotnictví, informatika), z nichž nejvýznamnější Ilustrovaný sportovní slovník příruční Karla Tauše a Oldřicha Skotala (1944) obsáhl zřejmě z cenzurních důvodů jen věcnou část. Regionální zakotvení nakladatelství, signalizované zprvu především básnickou tvorbou (mj. verše Aloise Vojkůvky, Adolfa Veselého a Josefa Theimera), přineslo po válce i úspěšné tituly humoristické četby (rozhlasové skeče Jiřího Štuchala a ve 4 vydáních populární historky Zdeňka Galušky Slovácko sa súdí). – Na výzdobě publikací se v pestré střídě stylů podíleli mj. A. V. Hrska, Eduard Milén, Luboš Polášek, František Přikryl, Vladimír Silovský, František Tichý, Jan Veteška, Josef Vodrážka a Toyen. Hlavními tiskárnami nakladatelství byly firmy Typos a Pokorný a spol. v Brně a Frant. Bartoš v Přerově, po 1945 brněnská Rovnost.

Související osobnosti

Působiště

Brno

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 03.03.2015 16:28