Jan Naňka

Nakladatelství dobrodružného čtiva v Praze; knihkupectví

Nakladatelská působnost 1924–1948

Starší bratr knihkupce a nakladatele Václava Naňky mladšího Jan Naňka (* 1899 Praha-Malá Strana, † ? ?) se vyučil knihkupcem u firmy J. Otto (1914–1916 absolvoval pokračovací knihkupeckou školu), pak pracoval v Zemědělském knihkupectví A. Neubert v Praze a u svého otce Václava Naňky staršího. Vlastní knihkupeckou a nakladatelskou koncesi získal až 1928 (knihkupectví otevřel 1929 v Praze-Bubenči), jako nakladatel bez koncese však vydával už od 1924. Na přelomu 20. a 30. let spolupracoval nakladatelsky i při prodeji svých knih s firmou Václav Naňka (tedy s otcem, respektive s bratrem).

Vyšlo cca 80 titulů. – Dobrodružnou četba, která byla páteří edičního programu, soustředil Jan Naňka nejprve ve své redakci do Knihovny Akmé (1924–1929; zprvu ji spoluredigoval Bohumil Z. Nekovařík). Detektivky (mj. Arthur Conan Doyle, William Garret, John Chancellor, Augustus Muir) z angličtiny překládali zejména František Havránek a Viktor Honsa. 1930–1931 na edici navázala několika detektivními tituly i firma Václav Naňka. Jan Naňka mezitím 1928–1932 vydal mj. dobrodružné příběhy z amerického severu (George Marsh), francouzské milostné romány (Marcel Batilliat), zejména však Dobrodružství medvídka Pú A. A. Milna v prvém českém překladu Zdenky Mathesiové a s původními ilustracemi Ernesta H. Sheparda (1931). Na Knihovnu Akmé navázal volnou řadou Série Akmè (1931–1940), do níž kromě dalších detektivek (nově mj. Harry Stephen Keller, Ellery Queen, S. S. Van Dine, Edgar Wallace) zařadil i kovbojky (mj. George Goodchild a James Beardsley Hendryx) a k překladům z angličtiny (překládali zejména Karel Böser, František Heller, Bohumil Z. Nekovařík, Jiří Pober) připojil i původní tvorbu pod anglickými pseudonymy (Z. V. Peukert jako Edgar Collins, později i František H. Šubert jako Hugh Fleming). Jen krátce a zcela mimo profil nakladatelství vycházela edice mladých moravskoslezských beletristů (Miloslav Baláš, Josef Ondryáš, Stanislav Vlček) se sourodým výtvarným doprovodem Mladí autoři (i Edice mladých autorů, 1936, red. Miloslav Baláš). Za protektorátu vystřídala tehdy nežádoucí dobrodružnou prózu angloamerické provenience původní pragensia, která pak vycházela i po válce (autoři Ladislav Narcis Zvěřina a Edgar Theodor Havránek). Návrat k osvědčeným předválečným autorům přerušila likvidace firmy 1949. – Přiléhavé a efektní obálky, citlivě respektující různé žánry dobrodružné četby, navrhoval zejména František Kárník (i šifra Kar.), postupně se však jako autor obálek i ilustrací prosadil bezvýrazný Vincenc Hehl. Část nákladu knih Série Akmè vycházela v moderních nakladatelských vazbách. Většinu produkce tiskla tiskárna Vojtěch Šmíd (manželkou tiskaře, popraveného nacisty za odbojovou činnost, byla Naňkova sestra Marie).

Dokumentace: Lexikon dobrodružné literatury 8, Nakladatelé K–Z (2016), s. 39–49.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Heslo bylo naposledy změněno 18.05.2023 21:44

N