Ing. R. Mikuta

Nakladatelství popularizační literatury a odborných příruček v Praze

Působnost 1941–1942; 1945–1949

Rudolf Mikuta(* 1907 Nejdek, † 1989 Alhambra, Kalifornie, USA) vystudoval architekturu a pozemní stavitelství na ČVUT v Praze (ing. arch.). Kreslil do novin a časopisů, výtvarnými návrhy se podílel na tiskových akcích českého katolicismu a od 1936 působil v různých funkcích ve vedení katolických tiskových podniků Českoslovanská akciová tiskárna, knihtiskárny Impressa a nakladatelství Atlas a Kvádr. 1941 založil vlastní nakladatelství odborné literatury, byl však krátce vězněn pro obvinění ze špionáže pro Anglii a 1942 mu byla odňata koncese pro nespolehlivost. Nakladatelství bylo po vydání tří titulů uzavřeno a Mikuta byl totálně nasazen do zbrojního průmyslu. 1945 činnost nakladatelství obnovil s programem popularizačních a odborných příruček z různých oborů. V dubnu 1948, údajně varován Františkem Halasem, uprchl do Západního Německa (nakladatelství pokračovalo do 1949 v národní správě), prošel uprchlickými tábory v Německu a v Itálii a od 1950 působil v USA, kde se úspěšně uplatnil jako architekt ve význačných projekčních kancelářích i při mezinárodních zakázkách.

Vyšlo cca 30 titulů. – Původní program nakladatelství, naznačený názvem edice Příručky peněžního podnikání, se nestačil rozvinout. Po 1945 se Mikuta nakladatelsky ujal publikací odborných a zájmových sdružení (Knihovna Československé společnosti zeměpisné, Knižnice Kruhu přátel českého jazyka a Edice Svazu přátel USA), 1945–1947 vydával časopis Zeměpisný magazín, 1947 převzal z nakladatelství B. Stýblo „sborník poezie a vědy" Kvart (red. Vít Obrtel) a vydal část posledního 5. ročníku. Úvodní svazky popularizačních edic Atomový věk, Cestou Masarykovou, Neobyčejná dobrodružství vědy a techniky a Umění žít (red. Rudolf Mikuta) z roku 1947 doplnily mimo edice kuchařky, příručky grafologie, zdravé výživy, společenského chování, zbožíznalství apod., mj. Abecední průvodce po bytě aneb Bytový slovník Jana Emila Kouly (1947). Výrazný podíl překladů z angličtiny završily stati Johna Miltona Areopagitika aneb Řeč o svobodě tisku (1946) a H. G. Wellse Rozum v koncích (1948). Mikuta sám napsal a vydal dětskou obrázkovou knihu komiksového typu Kryštof Kolumbus (výtvarník Mariquita, 1948).

Literatura a prameny: Jožka Pejskar: Poslední pocta 3 (Fallbrook 1989), s. 265–268.

Související osobnosti

Působiště

Praha

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 18.04.2022 18:26

M