Lev Bílek

Knihkupectví s regionální nakladatelskou produkcí v Místku (dnes Frýdku-Místku)

Nakladatelská působnost 1931-1946

Zakladatel firmy Lev Bílek (* 1905 Místek, dnes Frýdek-Místek, † 1983 Frýdek-Místek) absolvoval nižší gymnázium, živnostenskou pokračovací obchodní školu a státní knihovnický kurz, vyučil se knihkupcem u firmy F. Nohel v rodišti. Pak pracoval jako účetní a obchodvedoucí ve Frýdku a v Kladně. 1928 získal až po odvolání knihkupeckou koncesi (knihkupectví otevřel 1929), k níž 1937 připojil i koncesi nakladatelskou. Za německé okupace byl 1942 vězněn a vyšetřován gestapem. Koncem 1949 byla firma začleněna do družstva Kniha lidu, později ji převzal n. p. Kniha a provozoval nejprve jako knihkupectví, od poloviny 50. let jako antikvariát, později opět jako knihkupectví. Lev Bílek zůstal vedoucím prodejny do 1971. – 1992 obnovili firmu synové zakladatele pod názvem Lev Bílek s. r. o.

Vyšlo cca 10 titulů. – 1931 převzal Bílek do svého nákladu prvý svazek bibliofilské edice regionálního kulturního pracovníka Karla Vacíka Bezkyd (verše Metoděje Jahna, 1929) a ve Vacíkově redakci v edici téhož roku pokračoval esejem Adolfa Veselého, verši Rudolfa Pokorného a vzpomínkami Josefa Kaluse. Po jediném svazku edice Univerzální knihovna (Dobrodružství Toma Sawyera od Marka Twaina, 1937) zaměřil i poválečnou produkci tematicky na mládež, především knihami slezského pedagoga Rudolfa Eliáše (i pod pseud. R. E. Pavlovský). – Edici Bezkyd tiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně, na její výzdobě se podíleli přiléhavou původní grafikou Jan Hála a Leopold Parma.

Dokumentace: Lexikon dobrodružné literatury 5, Sešitky a sešitové edice vydané do roku 1948 (2012), s. 21.

Související osobnosti

Působiště

Frýdek-Místek

Heslo bylo naposledy změněno 25.12.2018 21:15