B. A. Keil

Regionální nakladatelství při knihkupectví v Chrudimi

Nakladatelská působnost 1892–1908 (1947)

Zakladatel firmy Bohumil A. Keil (* 1861 Liberec, † 1945 Chrudim) se po absolvování nižší reálky v Domažlicích a 1. ročníku učitelského ústavu v Příbrami vyučil knihkupcem u klatovské firmy K. Kotzura. Od 1881 byl zaměstnán v chrudimském knihkupectví M. F. Holakovský, pak působil v Praze ve firmách Grégr a Valečka a Eduard Valečka a po návratu do Chrudimi vedl od července 1890 jako společník Michaela Emanuela Holakovského knihkupectví Holakovský & Keil. V lednu 1893 je převzal do své režie, počátkem 1894 získal vlastní koncesi a knihkupectví osamostatnil pod firmou B. A. Keil. V Chrudimi zasedal v městské radě a obecním zastupitelstvu, 1908–1919 byl předsedou městského obchodního grémia, od 1909 působil jako soudce-laik v obchodním senátu krajského soudu. Knihkupectví bylo střediskem neformálních debat k aktuálním kulturním a společenským otázkám. 1945 po smrti zakladatele se majitelem stal jeho syn, právník František Keil (* 1900 Chrudim), který obdržel vlastní koncesi v srpnu 1945. 1949 byla firma zrušena a obchod převzalo papírnictví Narpa.

Vyšlo cca 7 titulů. – Sporadická nakladatelská produkce firmy byla autorsky i tematicky spjata s Chrudimí. Nákladem knihkupectví Holakovský & Keil vyšly básně člena stolní společnosti Kosové Josefa Kubelky, v samostatné firmě pak do 1908 sborník kabaretních scének a popěvků v uspořádání Jaroslava Gallata, varhanní preludia ředitele kůru Aloise Hniličky a příspěvky chrudimských středoškolských pedagogů Jana Zítka (průvodce Chrudimí a okolím) a Jiřího V. Klímy (projev k úmrtí Svatopluka Čecha). V generální komisi distribuovala firma odborné spisy chrudimského právníka Karla Fliedera. Již od 1883 byl Keil členem chrudimské stolní společnosti Kosové (s přezdívkou Kos Lána) a od 1901 vydával silvestrovské velkoformátové jednolisty společností Sůva a Kosové (na jedné straně Sůva s podtitulem Chrudimský celoroční obzor humoru pro vtipné čtenářstvo, na druhé Klapačka jako Nevázaný orgán veškerých po světě Kosů), které s přestávkami vycházely do 1947. – Na tisku knih se podílely firmy Jos. R. Vilímek v Praze, Fr. Hoblík v Pardubicích a M. E. Holakovský v Chrudimi, silvestrovské listy tiskli též J. Scholle a Fr. Slavík.

Literatura a prameny: Velectěný pane kollego!, Knihkupecký oznamovatel 1, 1894, č. 10, s. 4; ks: Osmdesát let chrudimského knihkupce Boh. A. Keila, Lidové noviny 8. 1. 1941, s. 5; Gd [Jan Gotthard]: Nevšedním jubilantem..., Knihkupec a nakladatel 3, 1941, s. 24; Komerční rada Bohumil Keil osmdesátníkem, Chrudimské noviny 4, 1941, č. 2, s. 1; Jiří Charvát: O chrudimských knihtiskařích a knihtiskárnách 2, Chrudimské vlastivědné listy 1995, č. 4, s. 6; Pavel Kobetič: Osobnosti Chrudimska (Chrudim 2002), s. 104.

Související osobnosti

Působiště

Chrudim

Heslo bylo naposledy změněno 15.07.2024 18:14