Josef Kárník

Knihkupectví s regionální nakladatelskou produkcí v Kolíně; knihařství

Nakladatelská působnost 1881–1883

Knihař a aktivní člen kolínského Sokola Josef Kárník (* 1847 Ratboř, † 1908 Kolín) se 1874 oženil s Josefou Prágrovou, sestrou významného kolínského sokolského a kulturního činovníka A. V. Prágra. Počátkem 1878 převzal na své jméno knihkupeckou pobočku pražské firmy Fr. A. Urbánek (>LČL 4, s. 1129–1136) v Kolíně, založenou 1874. Majitelem knihkupectví byl do konce 1889, kdy je prodal Janu Hantákovi. Sám pak působil jen jako majitel knihařství a kartonářství.

Vyšlo cca 8 titulů. – Během krátkého nakladatelského působení vydal Kárník především první sbírky veršů kolínského básníka a prozaika Karla Legera i básnickou prvotinu jeho přítele Aloise Škampy. Produkci doplnily vlastivědné reportáže Vácslava Černíka, přednáška Jana Šafránka a houslová škola Františka Petržílka. – Většinu titulů tiskla kolínská tiskárna Pak a Nedvídek.

Jan Hanták (* 1862 ?, † 1955 ?) získal 1890 vlastní knihkupeckou koncesi a závod pak vedl pod svým jménem do 1929, kdy jej prodal Bohuslavu Petránkovi. Věnoval se převážně knihkupectví a v nakladatelské činnosti svého předchůdce až na výjimky (1895 a 1901 vydal další dvě knížky Karla Legera) nepokračoval.

Literatura a prameny: ■ Státní okresní archiv Kolín.

Související osobnosti

Působiště

Kolín

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 22.08.2019 21:10