KLEN, Antonín Kleinwächter

Nakladatelství skautské literatury v Brně

Působnost 1937–1949

Nakladatelství založil a řídil knihkupecký pracovník Antonín Kleinwächter (* 1905 Dvůr Králové nad Labem, † 1981 Brno). Absolvoval 3 třídy měšťanky a vyučil se knihkupcem u firmy Jaroslav Dobáš v rodišti. Pak pracoval v knihkupectví v Hranicích, odkud 1925 přešel do významné brněnské knihkupecké a nakladatelské firmy A. Píša, kde se specializoval na antikvariát. Knižně publikoval u svého zaměstnavatele bibliografii skautské literatury (1938, pseud. Nonni) a v brněnském nakladatelství Josef Stejskal moderní pohádky (1944, pseud. Antonín Klen). Působil v brněnském skautingu pod přezdívkou Nonni (zřejmě podle hrdiny románů islandského jezuity Jóna Svenssona). 1937 založil Skautskou edici (shodný název nesla též souběžná pražská edice Svazu junáků – skautů a skautek RČS), v níž vydal bez koncese pod svým jménem několik drobných brožur. Po válečné odmlce si 1945 opatřil nakladatelskou koncesi a ve vydávání pokračoval pod názvem KLEN, Antonín Kleinwächter. Po celou dobu nakladatelského působení nepřerušil své knihkupecké zaměstnání, v němž pokračoval i po zestátnění Píšovy firmy 1949 jako vedoucí antikvariátu a soudní znalec v oboru.

Vyšlo cca 20 titulů. – Skautská edice (1937–1946) přinesla nejprve Kleinwächterovy verše, písňové texty a divadelní scénku (pseud. Nonni), později též instruktážní skautské brožury (autoři Nonni, Eduard Ulbricht a pseud. Cabu). Edice Hoch (1945–1947) zařadila dvě rozšířená vydání kompendia Velena Fanderlika Skautská praxe (předtím je autor vydal v kanadském exilu), dále návody ke skautským hrám od různých autorů a výklad o táborovém ohni (Ferdinand Foit). Po úvodních svazcích nepokračovaly edice Cíl (1945) s lehkoatletickou metodikou (tělovýchovný odborník Antonín Friedl) a Oheň (1946, red. Ladislav Nosál) s návody k organizaci junáckých výletů. Další naučné tituly (příručka k vedení dívčího tábora, epištoly Velena Fanderlika o skautské výchově aj.) a divadelní hry, výstupy a scénky (Jaroslav Foglar, Miloslav Bubáček, Miroslav Nešpůrek) nakladatel do edic nezařadil. – Grafickou úpravu i kresby pořizovali nejčastěji svépomocí autoři publikací, především Velen Fanderlik a Antonín Kleinwächter, ilustracemi dále přispěl Karel Pekárek. Drobnější publikace (především scénky a instruktážní brožury) byly rozmnožovány cyklostylem, obsáhlejší tituly tiskly brněnské firmy Rovnost a Pokorný a spol.

Související osobnosti

Působiště

Brno

Obrazová dokumentace

Heslo bylo naposledy změněno 04.01.2016 23:33