Banke, Adolf Josef

* 1889 Šternberk
† ? ?

Ředitel nakladatelství Rodinná knihovna; překladatel a novinář německé národnosti, původně tkadlec a kreslič v textilní továrně. Měl kontakty s krajní levicí i pravicí (v Československu byl krátce členem KSČ, v 30. letech udržoval styky s italskými fašisty), v Německu byl trestán za podvody a zpronevěru, v Československu podezřelý z vyzvědačství pro SSSR a Německo. Byl mj. tlumočníkem v redakci Prager Presse, tajemníkem dánského velvyslance, správcem velkostatku. Ve 30. letech překládal pro časopisy koncernu Melantrich, v němž byl od 1939 zaměstnán. Po 1945 byl trestně stíhán pro udavačství a konfidentství, 1947 bylo však stíhání zastaveno. Jeho další osudy nejsou známy.

LITERATURA: Jakub Končelík, Barbara Köpplová, Jitka Kryšpínová: Český tisk pod vládou Wolframa von Wolmara (2003), s. 25.

Související nakladatelství